Děvčátko

9. listopad 2013 | 20.23 |

 Děvčátko, co mě po nocích budilo...Kdepak jsi?

Kam jsi utekla? Proč teď?

Jsi pryč už navěky nebo se ještě vrátíš?

Mohu se spolehnout, že tu pro mě ještě někdy budeš? Smím počítat s tím, že až bude nejhůř, se objevíš a pomůžeš mi?

Nebo už s tebou počítat nemohu? Ztratila jsem tě nadobro?

Děvčátko, kterého jsem si nevážila...Chybíš mi.

Stýská se mi po našich společných chvílích. Ačkoliv jsem mívala často pocit, že mě opouštíš, vždy jsi se zase vrátila.

Truchlím tu dlouhé týdny, čas zdá se nekonečný. Nezvládám to bez tebe.

Ach, jak skvělá a mnou nedoceněná osobnost jsi byla.

Proč jsem tebou kdy opovrhovala?

Děvčátko, které mě opustilo...Vrať se mi!

Budu si tě vážit tak, jak si zasloužíš.

Už nedovolím, abych ti ubližovala.

Tolikrát jsi mi naznačovala, jak to může dopadnout.

Já hloupá byla. Neposlechla jsem tě.

Děvčátko, které zemřelo...Ožiješ někdy?

Dokážu tě vzkřísit?

Tolik nezodpovězených otázek leží mi na srdci.

Ani pořádné sbohem jsme si nedaly.

Vše byla má chyba.

Napravím to, budeš zase se mnou.

Děvčátko, po němž se mi stýská...Jdu si pro tebe!

Zpět na hlavní stranu blogu